Algemene voorwaarden

1. Onze prijzen zijn inclusief BTW.  Alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 

 2. Klachten dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum of levering per aangetekend schrijven aan ons worden vermeld. 

 3. Schade ontstaan door de koper kunnen ons niet ten laste worden gelegd.

 4. Er is een garantie van 3 jaar op elk kleefgebrek. (Glasbreuk valt niet onder garantie)

 5. De koper wordt geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. 

 6. Voor eventuele geschillen is enkel de rechtbank te Brugge bevoegd.   

7. Geplaatste bestellingen kunnen niet worden geannuleerd en dienen te worden betaald (via bancontact of overschrijving) voor de afspraak van afhaling.